“Lấy vợ nhìn mẹ, lấy chồng xem cha”, câu nói ý nghĩa thực sự của giáo dục gia đình khi…

Giáo dục gia đình khi con còn nhỏ rất quan trọng bởi nó được ảnh hưởng trực tiếp từ người mẹ, người cha. Thực chất của giáo dục gia đình là gì? Mọi thứ chỉ cần tóm gọn trong một câu nói: "Muốn biết một đứa trẻ như thế nào, chỉ cần nhìn…
Read More...